Gratis energie van de zon gebruiken!

Zonne-energie is zuiver, rijkelijk voorhanden en draagt bij tot de besparing van brandstof.
Wij raden de Weishaupt zonnesystemen ten zeerste aan!
Deze zijn perfect geschikt voor de verwarmingsondersteuning en de bereiding van sanitair warm water.
In verbinding met systeemarmaturen, regelaars, speciale waterverwarmers en energieopslagvaten van Weishaupt staat een optimaal afgestemd zonnesysteem ter beschikking, waardoor geen wensen onvervuld blijven!

Sanitair warm water van de zon

Voor de bereiding van sanitair warm water met zonne-energie in een doorsnee eengezinswoning zijn twee tot drie zonnecollectoren en een gepaste waterverwarmer nodig.
In de zomer is de warmte van de zon over het algemeen voldoende, in de winter helpt de verwarming mee.
In een doorsnee jaar kan zonne-energie ongeveer 60% van de warmwaterbehoefte dekken.

Verwarmen met zonne-energie

De trend gaat naar zonnesystemen die ook dienen voor de verwarmingsondersteuning.
Daarvoor zijn meerdere collectoren nodig en een speciaal energieopslagvat, dat de warmtevoorraden gedoseerd gebruikt.
Met een dergelijk systeem kan het jaarlijks energieverbruik bijna met een derde verminderd worden.
Het gebruik van zonne-energie helpt niet alleen energie besparen, maar geeft ook blijk van verantwoordelijkheidszin tegenover het leefmilieu!